جواد غلامی

عنوان پست : مسئول روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: جواد غلامی
مدرک تحصیلی: لیسانس شیلات
تلفن: ۰۵۴۳۵۳۲۱۹۵۴- ۰۹۱۵۲۷۱۶۵۵۴

ایمیل :  jgholami99@gmail.com