عنوان پست : مسئول روابط عمومی
   نام و نام خانوادگی: امیر فتوتی
   مدرک تحصیلی: لیسانس شیلات

   تلفن: 8-05435321951 - 09153460285

   ایمیل : fotovatiamirp@gmail.com