استان سیستان و بلوچستان با وسعت ۱۸۱۵۰۲ کیلومتر مربع و ۳۰۰ کیلومتر طول مرز آبی دارای ۱۹ شهرستان می باشد. اداره کل شیلات استان در سال ۱۳۶۰ در چابهار با بهره برداری از سردخانه ۲ هزارتنی چابهار ، سردخانه ۲هــــزارتنی کنــارک وسردخانه ۲هزارتنی زاهدان تاسیس گردید.
در حال حاضر شیلات استان دارای ۳ معاونت و ۲ اداره در شهرستانهای چابهار و کنارک می باشد و با بهرهگیری از ۱۱ اسکله و جایگاه تخلیه صید ، ۲۴۰۰ شناور اعم از قایق و لنج ، حدود ۲۵۰۰۰ نفر صیاد دائمی و فصلی در قالب ۳۴ تعاونی صیادی ، ۶ شهرک و ناحیه صنعتی و بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی صنایع شیلاتی ، دارا بودن منطقه بالقوه پرورش میگو با بیش از ۴۲ هزار هکتار اراضی مستعد ،۳۶ درصد صید آبهای جنوب کشور، ۳۱ درصد صید کل کشور ، ۲۰ درصد کل تولید آبزیان کشور (صید و آبزی پروری) ، رتبه دوم صید در اقیانوس هند بعد از اندونزی ، رتبه اول صید در غرب اقیانوس هند و تأمین کننده بیش از ۷۰ درصد تون ماهیان کشور یکی از شاخص های اقتصادی استان به شمار می رود و به دلیل وجود شرایط مناسب از جمله زمین‌های بلااستفاده ساحلی، نیروی کار ساده، فناوری بومی شده و قابل دسترس ،بازارهای نسبتاً شناخته شده جهانی و ارزش صادراتی آبزیان(ماهی ، میگو وسایر آبزیان دریایی) در توسعه آبزی‌پروری، میتواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی در مناطق ساحلی جنوب استان ایفا نماید.